Odpowiemy na Twoje pytania.

Skąd wiem, który system jest dostosowany do moich potrzeb?

System posadzkowy należy dostosować do potrzeb środowiska, w którym ma zostać zainstalowany. Eksperci Stonhard są przeszkoleni, aby szczegółowo ocenić specyficzne potrzeby, obejmujące wszystkie aspekty efektywności kosztowej, trwałości, norm bezpieczeństwa i ogólnej wydajności. Stonhard potrafi dostarczyć właściwe rozwiązanie szyte na miarę potrzeb.


Czy dostawca opracowuje i tworzy własne produkty?

Stonhard nie tylko opracowuje własne produkty, ale także je wytwarza. Ta unikalna zdolność syntetyzowania własnych układów polimerowych pozwala dokładnie kontrolować i dostosowywać właściwości każdego produktu do specyficznych potrzeb naszych klientów. Zintegrowane podejście daje nam przewagę w technologii i jakości, dzięki czemu nikt nie może się z nami równać. Stworzyliśmy setki kombinacji żywicy i utwardzaczy, które cechują się unikalnymi właściwościami i wykończeniem.


Kto zajmuje sie instalacją posadzki?

Przygotowanie powierzchni oraz proces instalacji są być może najbardziej istotnymi etapami gwarantującymi sukces przy montażu nowej posadzki. Podczas procesu instalacji istotne są szczegóły, których nie można pominąć.  Z zespołem ponad 300 kierowników regionalnych i naszymi przeszkolonymi ekipami instalacyjnymi Stonhard potrafimy szybko reagować na małe i duże potrzeby klientów!  Każda instalacja jest wykonana pod czujnym okiem ekspertów zarządzania projektami oraz kierowników regionalnych.


Jakie metody testowania produktów stosuje Stonhard?

Przy porównaniu otrzymanych wyników badań bardzo ważne jest, aby wiedzieć jakimi metodami zostały wykonane testy w celu uzyskania wskazanych wartości oraz w jaki sposób te wyniki są przetwarzane i raportowane. Stonhard stosuje procedury testowania administrowane przez American Society for Testing and Materials. ASTM jest międzynarodową organizacją techniczną, naukową i edukacyjną, która poświęciła się standaryzacji stosowanych specyfikacji oraz uszczegółowieniem metod prowadzonych badań. Do badań używamy rzeczywistych odwzorowań posadzki jako próbki, składających się z żywicy, utwardzacza oraz kruszywa. Próbka jest następnie testowana w laboratorium. 


Czy to, co kupię będzie tym, co otrzymam?

Mamy pewność, że produkt który został zamówiony jest faktycznie zainstalowanym produktem. Wszystkie produkty Stonhard są fabrycznie tworzone, ważone i pakowane z wykorzystaniem najnowszych dostępnych technologii. Jeśli nie jesteś pewny, że otrzymałeś to, za co zapłaciłeś możesz zawsze sprawdzić to z doradcą technicznym. Jeśli wciąż nie jesteś w 100% pewny, możesz, w celu sprawdzenia grubości systemu, uzyskać próbkę odwiertu z wykonanej posadzki.

 


Czy konieczne będzie zamknięcie obiektu na czas instalacji?

Częstym problemem pojawiającym się przy zakupie nowej posadzki jest zakłócenie normalnej pracy/ wykonywanych operacji w zakładzie. Ze Stonhard pracuje się łatwiej, ponieważ dostosowujemy się do harmonogramu inwestora. Możemy zaplanować instalację w okresach przestoju. Oznacza to także noce, weekendy i święta! Stojące urządzenia nie zawsze muszą być usunięte z miejsca remontu. Wiele systemów posadzkowych Stonhard jest tak zaprojektowanych, aby szybko się utwardziły i pozwoliły wrócić do normalnej pracy w możliwie jak najkrótszym czasie.

 

 


Czy produkty są bezpieczne?

Ze Stonhard nie trzeba martwić się o bezpieczeństwo swojego otoczenia. Specjalizujemy się w systemach o wysokiej zawartości części stałych, co oznacza, że toksyczne lub też łatwopalne opary nie będą problemem podczas procesu mieszania i instalacji. Nasze ekipy instalatorskie są certyfikowane i ściśle przestrzegają wszystkich procedur bezpieczeństwa. Ponadto, wszystkie produkty Stonhard posiadają wyraźne instrukcje, karty charakterystyki oraz są właściwie oznakowane.


Czy możemy pomóc przy certyfikacji LEED?

Możemy zaoferować innowacyjne produkty, które pomogą w osiągnięciu punktów w certyfikacji LEED - " Materials & Resources" podobnie jak w przypadku kategorii "Indoor Environmental Quality".


Co oznacza odnawialność?

Odnawialność to temat dobrze nam znany. Stonhard zawsze przywiązywał wagę do ochrony środowiska. Od czerwca 2005 roku, poprzez wkład włożony w recykling, Stonhard zapobiegł wyrzuceniu na składowiska 92,7% odpadów i  resztek powstałych ze stosowanych materiałów instalacyjnych, w tym przestarzałych lub wycofanych z produkcji. Stonhard, poprzez swój unikalny sposób pakowania, zapobiega powstawaniu  odpadów w ilości 4,8 milionów 5l wiader oraz 1l puszek rocznie.


Czy można otrzymać referencje od zaufanych źródeł?

Tak, referencje można otrzymać od innych firm z branży, dzięki czemu łatwiej można podjąć decyzję. Stonhard dostarcza referencje dla konkretnych branż lub innych fabryk. Wykonaliśmy dziesiątki tysięcy instalacji zarówno w obiektach przemysłowych jak i handlowo-usługowych/ komercyjnych. Chętnie dostarczymy potrzebne referencje!


Czy otrzymamy gwarancję i co ona oznacza?

W Stonhard oczywiście zawsze udzielamy gwarancji pokrywającej nie tylko sam materiał, ale także wykonanie posadzki. Jednak, przede wszystkim, otrzymujecie Państwo najlepszą możliwą gwarancję - już 89 lat w biznesie z mnóstwem zadowolonych klientów!


Jak będzie wyglądał serwis po sprzedaży?

W wyjątkowych sytuacjach, gdy pojawi się problem, zawsze można liczyć na kierownika regionalnego i nasz zespół. Nasi pracownicy pomogą w każdej sytuacji. Zajmujemy się tworzeniem, produkcją i instalacją systemów posadzkowych, dlatego możemy wziąć pełną odpowiedzialność za jakość naszych produktów i usług.  • WYBIERZ WŁAŚCIWY PRODUKT

  • SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
       
       
  • News feed pod