Żywiczne warstwy gruntujące

Żywiczne warstwy gruntujące Stonhard nakłada się na odpowiednio przygotowaną powierzchnię przed instalacją właściwego systemu posadzkoego Stonhard. Warstwy gruntujące zapewniają trwałe wiązanie podłoża z warstwą wierzchnią oraz zmniejszają nasiąkliwość podłoża płynami z warstwy właściwej. Warstwa gruntująyca ułatwia aplikację systemu posadzkowego.

 

   • WYBIERZ WŁAŚCIWY PRODUKT

  • SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
       
       
  • News feed pod