Co oznacza odporność na ścieranie?

Odporność na ścieranie to zdolność posadzki do minimalizacji powstawania śladów spowodowanych ruchem pieszych i pojazdów mechanicznych. Biorąc pod uwagę czas użytkowania, wszystkie posadzki będą nosić znamiona użytkowania - ścieranie, zarysowania i otarcia powierzchni. Odporne na to posadzki znoszą ścieranie lepiej od innych. W celu zapewnienia standardów odporności na ścieranie zostają przeprowadzane właściwe testy. Amerykańskie Stowarzyszenie Badań i Materiałów (ASTM) jest międzynarodową organizacją techniczną, naukową i edukacyjną, która poświęciła się standaryzacji stosowanych specyfikacji oraz uszczegółowieniem metod prowadzonych badań. Metodę testu odporności na ścieranie (ASTM D-4060, CS-17) można znaleźć pod linkiem http://www.astm.org/Standards/D4060.html.

 

 

Korzyści płynące z zastosowania posadzki odpornej na ścieranie

Posadzki sprawdzają się w warunkach narażonych na ścieranie zarówno w  środowiskach przemysłowych jak i handlowych.

Zalety posadzki:

 • Uniknięcie zarysowań i zadrapań posadzki, które czynią ją mniej estetyczną, zwłaszcza w obiektach handlowych oraz przestrzeniach publicznych.
 • Odporne na zniszczenia powodowane ruchem wózków widłowych w przestrzeniach produkcyjnych.
 • Oszczędność czasu i pieniędzy poświęconych na naprawę lub wymianę posadzki ze względu na zniszczoną powierzchnię lub nieestetyczny wygląd.

Rekomendowane zastosowanie

Środowisko handlowe oraz przemysłowe wymaga zastosowania posadzki odpornej na ścieranie.

Rekomendowane zastosowanie:

Rekomendowane produkty


Stonhard postępuje zgodnie z procedurami zatwierdzonymi przez Amerykańskie Stowarzyszenie Badań i Materiałów (ASTM) odnośnie wykonania testów odporności na ścieranie. Używamy rzeczywistych odwzorowań posadzek jako próbek, składających się z żywicy, utwardzacza, jak również kruszywa. Próbka jest testowana w naszym laboratorium badań fizycznych. Podane osiągnięte wartości są rzetelnie. W celu potwierdzenia, iż oferowana posadzka jest odporna na ścieranie należy przedstawić dokument uwierzytelniający lub przekazać odpowiednie materiały do analizy laboratoryjnej. Nasi kierownicy regionalni, architekci oraz doradcy d/s technicznych pomogą w wyborze najlepszej posadzki odpornej na ścieranie dobranej do Twoich potrzeb.

Rekomendowane produkty:

 • Stonclad - produkcja, przemysł spożywczy/napoje
 • Stonshield - służba zdrowia, miejsca handlu, lokale rozrywkowe
 • Stongard - hale sportowe, parkingi, mosty dla pieszych

 • WYBIERZ WŁAŚCIWY PRODUKT

 • SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
     
     
 • News feed pod